SEHCON AN                                                                           

Konsultföretag inom träindustrin                                                                           

         

                                      
                           Välkommen till SEHCON AB
Vi är experter på styrning av materialflöde och effektivisering inom träindustrin. Vi genomför avancerade analyser, tar fram strategier och driver projekt inom sågverk, råsortering, tork, justerverk,  hyvleri, limträtillverkning och snickeriproduktion.        
 
SEHCON AB har lång och gedigen erfarenhet från utveckling och konstruktioner av maskiner och produktionsanläggningar med utgångspunkt av kundens behov och produktionsflöden. 
                              
 

 

        Konsultuppdrag

  • Värdering av maskiner
  • CE märkning
  • Säkerhet
  • Utvärdering
  • Konstruktion
  • Beräkningar
  • Layouter

 

 

 

 

Kontaktuppgifter

Sehcon AB
VD / Sven-Erik Hellberg
Ortvägen 4
931 45 Skellefteå
Tel, 070-3452355
Mail: sehcon@hotmail.com